Důvod proč jsme přišli na tento svět

Zrodili jsme se, abychom se vzájemně poznávali a hráli své role v tomto životě. Zrodili jsme se, abychom se rozpomenuli, kdo skutečně jsme, abychom se navrátili ke své podstatě. Zrodili jsme se, abychom za každých podmínek vyjadřovali sami sebe. Ale většina z nás neumí plně projevit své skutečné já. Mnozí si nevěříme, hledáme se, máme strach a když něco máme na dosah, následně pak o to přicházíme. Právě proto jsme zde, abychom se to naučili a neopakovali chyby.

Zrodili jsme se, abychom zpracovali nedořešená témata, aby jsme otevřeli svá srdce pro lásku, a abychom milovali čistě a nezištně a to bez podmínek, iluzí, závislostí a klamů. Jsme zde jeden pro druhého učebním poznatkem a vzájemným zrcadlem. Je potřeba se tolerovat. Každý jsme zde sám za sebe a každý jsme jedinečnou bytostí, která zde na zemi má své určité místo.

Nikdo není víc ani miň, jen každá duše jde svým rozdílným tempem a každá duše má za úkol naplnit si své poslání duše se kterým se plánovaně zrodila na tento svět. Jsme zde, abychom hledali a nacházeli, abychom potkávali jeden druhého a s respektem na sebe hleděli. Jsme zde, abychom vyrovnávali lekce z minulosti. Jsme zde, abychom se jeden od druhého učili bez výčitek a provinění. Jsme zde, abychom vyjadřovali soucit a pochopení. Jsme zde, abychom v životě vědomě přijali to, co se nám děje a nalezli cestu ke zpracování toho, co nás souží a doposud nám nevyhovuje nebo nás omezuje.

Jsme zde, abychom se naučili odpouštět a našli cestu, jak se vzájemně podporovat. Jsme zde, abychom v pravdě hovořili a dle hmotných i duchovních zákonů žili. Jsme zde, abychom se stali lepšími než jsme dosud byli. Zrodili jsme se, abychom někteří nesli pochodeň světla a svítili na cestu sobě i ostatním. Vše je koloběh života, vše se prolíná a jako je den a noc, světlo a tma, tak dny radosti se mísí s těmi plné bolesti. Vše přichází v pravý čas, abychom se stále učili, vyvíjeli, poznávali se a stali se lepšími. 

Jsme zde, abychom nazaháleli a neustále pracovali na svém vývoji. Někdy musíme jít přes bolest a smutky, abychom pochopili danou učební látku, prozřeli jsme a posunuli se dál. Nic není náhodné, ani to, že čteš tyto řádky. Děkuji za pozornost a přeji jen vše dobré. 


 
napsala: Kartářka Markéta Škodová