Životní úkol duše

09.02.2018


Každá duše zrozena do hmoty pozemsky fyzického těla má jiný životní úkol. Všichni do jednoho jsme se na svět přišli učit, cosi zpracovat, lecos pochopit, mnohé odčinit, vyrovnat či někomu odpustit. Život je škola učení se a záleží jen na tobě, jak rychle půjdeš a co zvládneš. Pokud ti v životě chybí motivace, zamysli se po čem doopravdy duší prahneš. Pak vykroč a vlož všechnu svoji sílu a energii do záměrů a jdi si za svými cíli a nenech si nikým překazit plány. Především se spoléhej na sebe, na svoji intuici a pocit. 

Během života je Vaším úkolem pracovat na vývoji své duše. Někdo je ještě spící, někteří z Vás jsou částečně bdící, každý časem prozře. Někdo v tomto životě, někdo v životě příštím. Máte dostatek času a je jedno, zda-li půjdete přímou cestou nebo půjdete oklikou.

------------------------------------------------------------------

     Pamatujte, Vy jste strůjcem vašeho života


------------------------------------------------------------------


Neunáhlujte se a jděte raději pomalu, ale zodpovědně. Dejte si čas a neustále na sobě pracujte. Radujte se z každého Vašeho zdaru a pokroku. Neobviňujte se pokud se nedaří. Mějte trpělivost, oceňte své snahy, když dojdete k určitému poznání, cíli. Jste přeci skvělí. Mnohdy duše lekci zvládne, mnohdy se zastaví či nastane pád. Zažíváte světlo i stíny, pády i vzestupy, ale přes to všechno je uměním nevzdat se, věřit, sebrat odvahu a jít dál.

-----------------------------------------------------------------

          Základem je chtít na sobě pracovat 


-----------------------------------------------------------------


Jak se říká bez práce nejsou koláče či kdo sedí doma jí jenom chleba. Je důležité převzít zodpovědnost za svůj život a nevidět se jako oběť. Naučte se přijímat situace tak jak jsou, byť se zdají jakkoli nelehké. Nestěžujte si a nenadávejte na život. Žijte právě teď a tady. Umět odpustit a propustit, nechat odejít ze života to, co Vám již neslouží. Poděkovat a jít dál, tak již žije probuzená a moudrá duše, jelikož ví, že lekce, které zažívá mají aktivovat onu vnitřní sílu a probudit daný potenciál, aby duše naplnila poslání zde v životě. Každý jste jinak nadaní, každý jste ale originální bytostí, proto má každý jiný úkol a poslání. Někdo se učí samostatnosti, druhý odvaze, třetí sebelásce, další se učí odpouštět, někdo má vytvářet, někdo pomáhat druhým, jiní třeba máte zpívat, malovat. Pokud na sobě budete pracovat, časem již budete vědět, proč jste se zrodili a co si máte plnit a kde je Vaše místo v životě. Již budete vědět, co je to mít rád sám sebe a nebudete přemýšlet, co si o Vás myslí druzí.

  ..................................................................................................................................................................

        Nebudete mít domněnky a předsudky

.....................................................................................................................................................................


Již nebudete loutkou ostatních, ale budete věřit sobě. Budete jednat dle svého mínění, uvědomujíc si jeden fakt a to jest, že jeden život je dost krátký na to, abyste ho promrhali plýtváním své životodárné síly, energie. Když duše prozře a pochopí smysl bytí, zmoudří a bude plně žít dle vesmírných zákonů, jelikož ví, že co zasije později sklidí .
                           Přeji Vám hodně štěstí, síly a odvahy na cestě životem  :-)                                            Napsala Kartářka Markéta Škodová