Návod na život - Jak lépe žít

07.03.2018


Také se Vám stává, že se ve svém životě dostáváte do situací, se kterými si nevíte rady anebo víte, ale ještě byste chtěli cosi pozměnit, abyste se přeci jen cítili lépe, báječně, pohodově a měli jste pocit, že žijete plnohodnotně? Možná právě teď řešíte tuto otázku a já Vám na ni ráda odpovím. Tak za prvé vážení čtenáři:

                ........................................................................................................................................................

                   Mnohdy si nechcete přiznat, že stojíte na křižovatce života.
                ......................................................................................................................................................
                     Často máte tendence odsouvat problémy na časy příští.
                   ........................................................................................................................................................
          Poznáváte se? Jednoduše a stručně, řešte věci co nejdříve, než bude pozdě.
                ........................................................................................................................................................


A přitom je to tak snadné. Vězte, že každý okamžik Vašeho života je plný barev a pestrosti. Jen je potřeba, naučit se vnímat, naciťovat a přijímat ty krásy každodenního života. Spousta lidí, toto vše vidí jako samozřejmost a neváží si třeba toho, že se ráno probudí živí a zdraví ve své posteli. Mnoho z nás hledá neustále jistoty. Skvěle placené zaměstnání, věrného partnera, finanční stabilitu. Spěcháme, honíme se za hmotnými statky a zapomínáme žít svůj život. Jedinou jistotou, kterou máme ale je, že jednou všichni zemřeme. Morbidní? Ale ne, je to pravdivé. Nic hmotného si na onen svět nevezmeme. Vezmeme si s sebou pouze svoji duši, vzpomínky, prožitky, naučené zkušenosti.

Je proto velmi důležité, abyste během života pracovali na vývoji své duše. Vše, co se Vám nyní děje, zažíváte z nějakého důvodu. Nic z toho není náhoda nebo omyl. Je to prostě tak, a Ty člověče, to už pochop a přijmi. Přiznej si konečně situaci, ve které nyní jsi. Rozhodnutí, jak naložíš se svým životem, je jen na Tobě. Nikdo za Tebe kroky neudělá, Ty jsi tvůrce svého života, tak žádné výmluvy, jasné?

                 ........................................................................................................................................................

     Pamatujte, že strach jen zesiluje Vaši marnost. Naslouchejte proto intuici a řekněte sbohem            starému životu a vykročte nově. Pouze Vy si dáváte limity, pouze Vy žijete naučené návyky

                 .........................................................................................................................................................

Posilujte myšlenky na daný pozitivní záměr. Nenechte se nikým zastrašovat ani omezovat. Buďte                                                silní. Jakákoli změna je pro Vás výzva !!!

                           .............................................................................................................................


          Nyní Vám dám návod, jak žít ještě lépe. Dám Vám návod na život.

      Věřím, že po jeho přečtení se cosi ve Vašem životě změní, pokud  se vědomě rozhodnete a                                                                     budete plnit následující:
                      ...................................................................................................................................................
                                          Žij tak, aby ses za sebe nestyděl
                              ............................................................................................................................
                                        Žij čestně, spravedlivě, zodpovědně
                              .............................................................................................................................
                          Nad nikým se nepovyšuj ani se před nikým neponižuj
                                 .............................................................................................................................
                              Žij tak, aby Tvůj život stál za to, žij teď a tady
                                 .............................................................................................................................
                                       Za všech okolností buď sám sebou
                                 .............................................................................................................................
                                    Neřeš malichernosti, stejně je nezměníš
                                .............................................................................................................................
         Dýchej, tvoř, mysli, miluj, odpouštěj, zpytuj, neřeš blbosti, využij schopnosti
                                 .............................................................................................................................
                       Buď učitelem i žákem, jednej sám za sebe, nejednej za druhé
                                 .............................................................................................................................
                                  Před nikým se nerouhej, každý činí chyby
                                  .............................................................................................................................
                                                 Odpusť, pak vše propusť
                                    .............................................................................................................................
                                  Život je sled událostí, které odžiješ a jdeš dál
                                  .............................................................................................................................
                                     Život je škola učení se, tak se uč i pouč
                                .............................................................................................................................
                                                 Důvěřuj, ale prověřuj
                                  ............................................................................................................................
                                           Podej ruku, ale buď obezřetný
                              .............................................................................................................................
                                   Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá
                               .............................................................................................................................
                            Žij správným životním stylem a dbej o své zdraví
                               .............................................................................................................................
                                     Komu není rady, tomu není pomoci
                                 ...........................................................................................................................
                       Mysli především na sebe, nikdo jiný za Tebe život neodžije
                               .............................................................................................................................
      Přijmi se takový jaký jsi, pracuj na sebeúctě, sebekázni a posiluj své sebevědomí
                               .............................................................................................................................
                                           Buď upřímný k sobě i ostatním
                              .............................................................................................................................
                         Síla Tvého přesvědčení je cesta, kam dojdeš je na Tobě
                              .............................................................................................................................
               Nejčastějším strachem bývá strach ze změny, z neznáma, z nejistoty
                                           Učiníte-li krok, strachy povolí
                               .............................................................................................................................
               Zruš všechna svá dogmata o tom, co je pro Tebe vhodné a co není
                            .............................................................................................................................
        Všeho, čeho se obáváš si přitahuješ do svého života. Změň myšlení, změň život
                          .............................................................................................................................
                     Raduj se z každého okamžiku, jelikož dýcháš, žiješ, prostě jsi
                             .............................................................................................................................
                Konej odvážné činy, jedině tak neustrneš na místě a pohneš se vpřed
                             .............................................................................................................................
       Pokud změníš úhel pohledu na danou situaci, otevřou se Ti nové dveře poznání
                            .............................................................................................................................
                           Každá situace je zde právě proto, aby Tě posílila
                            .............................................................................................................................
    K dosažení úspěchu se zaměř na své silné stránky, posiluj je a nech je plně projevit
                             .............................................................................................................................
                    Toho kdo chce jít Osud vede, toho kdo jít nechce, Osud vleče
                           .............................................................................................................................
Ať cokoli opouští Tvůj život přijmi to. Nestyď se za bolest, prožij to. Zastav se a zmapuj si situaci ve které jsi. Dej si čas na uvědomění si souvislostí. Nauč se vidět pravdu za                                                         všech okolností
                             .............................................................................................................................
                 Výzvy posouvají Tě vpřed, zkouška Tvá jest, vždy najít vlastní střed
                                .............................................................................................................................
          Kráčej vždy tam, kam vedou Tě Tvé kroky. Kráčej pozvolna, ale vytrvej.
                       Důvěřuj životu a nech se vést, pak věř, že jdeš správně
                               .............................................................................................................................
            Dívej se na své problémy jako na příležitosti ke svému osobnímu rozvoji
                               .............................................................................................................................
    Každý povstane po smrti před soudem a proto žij tak, aby sis na skonu života řekl:
                                     Žil jsem tak, jak nejlépe jsem uměl
                             .............................................................................................................................


                              Nyní máte návod na život. Třeba to právě teď pomohlo Vám.


                                                   Napsala: Kartářka Markéta Škodová