Role oběti aneb jak to mohu změnit


Ještě mnoho lidí se nachází v roli oběti - viníka.

Ať už si to lidé uvědomují či ne, je to prostě tak.

A co je vlastně, ta ona role oběti o které se často mluví?

✅ Nevážíte si sami sebe, získání síly od druhých
✅ Vyžadujete péči, pozornost, uznání, lásku, podporu
✅ Vydíráte, vztekáte se, pláčete, kopete kolem sebe
✅ Trpíte proviněním, nevěříte si, nízká sebeúcta
✅ Strachy z odmítnutí, ponížení, chtění zavděčit se
✅ Obviňujete neustálé druhé. Oni za to mohou ne Vy
✅ Litujete se, nevidíte věci jasně, ale pod pokličkou
✅ Jakékoli obvinění je nepřípustné. Odmítání pravdy
✅ Očekáváte. Když pomohu já on pak musí taky
✅ Útěk do nemoci. Jsem nemocný potřeba péče

Co může udělat okolí?

☑️ Přestaňte živit oběť
☑️ Nastavte si své hranice
☑️ Odejděte, nenechte se vysávat
☑️ Nepřebírejte zodpovědnost za druhé

Co můžete udělat Vy?

☑️ Vystupte z role oběti či viníka, přestaňte už hrát
☑️ Uvědomte si své vlastní hodnoty a kvality
☑️ Neutíkejte, před sebou, životem, prostě žijte
☑️ Zpracujte a přijměte potlačené bolesti a strachy
☑️ Naučte se neočekávat, nechte plynout
☑️ Uvědomění si pravdy bolí, následuje pocit úlevy
☑️ Pracujte na sobě, poznání své vnitřní síly
☑️ Převezměte život do vlastních rukou

Vystoupit z role oběti můžete kdykoli. Je to jen na Vás,
zda budete onu hru hrát do konce Vašeho života či ne.

Vyrůstali jste a dělali jste vše pro to, aby to vyhovovalo rodičům, přátelům následně partnerům, spolupracovníkům. Ti všichni na Vás přenesli jejich programy a naučené vzorce. Můžete to změnit. Nyní již můžete z role oběti vystoupit a začít plně žít dle svých pocitů a bez viny.

Toto je vysoká škola života, škola skutečné lásky i sebelásky. Když pracujete opravdu jen sami se sebou bez pomoci zvenčí, bez potvrzení a ujišťování druhých.

Tak jděte, tvořte, milujte, dýchejte a hlavně ŽIJTE....